03 stycznia 2022

Konsultacje z pedagogiem

W Fundacji MME istnieje możliwość skorzystania z konsultacji z pedagogiem, terapeutą, tutorem.


Konsultacje to spotkania mające na celu swobodną rozmowę o dziecku, doświadczanych przez niego i rodzinę problemach i trudnościach, ale też zasobach i mocnych stronach. 

Podczas rozmowy specjalista przeprowadza szczegółowy wywiad diagnostyczny oraz wspólnie z rodzicami zastanawia się nad najlepszym dla dziecka i rodziców rozwiązaniem sytuacji. Bazując na potrzebach i zasobach rodziny wspólnie wypracowujemy różnego rodzaju rozwiązania.

Niekiedy konsultacje mogą mieć formę spotkań psychoedukacyjnych.

Zapisy mailowe: familijnagmina@gmail.com oraz telefoniczne 661488477