12 kwietnia 2021

Informator dla świadków przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia.

Jest to zjawisko wikłające nie tylko członków rodziny, ale także świadków przemocy.

W informatorze opracowanym przez Stowarzyszenie Niebieska Linia znaleźć można wachlarz możliwych rozwiązań, by z troską o bezpieczeństwo swoje i osoby krzywdzonej móc świadomie wybrać działanie, które może przyczynić się do zatrzymania przemocy w rodzinie.

Informator można pobrać poniżej.

źródło: nibieskalinia.info

Pliki do pobrania