24 października 2023

Szkolenie: Pierwsza pomoc emocjonalna w kryzysach psychicznych dzieci i młodzieży.

Szkolenie: Pierwsza pomoc emocjonalna w kryzysach psychicznych dzieci i młodzieży.

Miejscowość: ul. Sportowa 1, 62-080 Tarnowo Podgórne
Miejsce: Świetlica terapeutyczna Skrzydła
Data rozpoczęcia: 2023-10-24 9:00
Data zakończenia: 2023-09-24 15:00
Organizator: Fundacja Mój Mount Everest

Serdecznie zaprszamy pedagogów, psychologów, wychowawców świetlic pracujących na terenie Gminy Tarnowo Podgórne na szkolenie specjalistyczne "Pierwsza pomoc emocjonalna w kryzysach psychicznych dzieci i młodzieży", które poprowadzi Pani Małgorzata Łuba.

Szkolenie odbędzie się w Świetlicy Terapeutycznej Skrzydła ul. Sportowa 1, Tarnowo Podgórne.

Ramowy program:

  1. Od kryzysu psychicznego do zachowań autodestrukcyjnych – charakterystyka i rozpoznawanie kryzysów psychicznych, samouszkodzeń i zachowań samobójczych.
  2. Pierwsza pomoc emocjonalna – dostrzeganie trudności wśród zmian w zachowaniu uczniów, nawiązanie kontaktu, rozmowy w kierunku poszukiwania rozwiązań problemów, naturalnej sieci wsparcia i aktywizowania posiadanych przez młodzież zasobów, ocena bezpieczeństwa (w tym ryzyka suicydalnego),
  3. Współpraca z rodziną i instytucjami pomocowymi – ustalanie z młodymi osobami informowania ich rodziców lub opiekunów prawnych o zachowaniach problemowych, przekazanie informacji w rozmowie i na piśmie, sposoby monitorowania działań opiekunów, interwencje w sytuacji braku współpracy, system wsparcia w sytuacji kryzysu psychicznego poza szkołą.

O prowadzącej:

Małgorzata Łuba - psycholog (Wydział Psychologii UW), trener umiejętności psychologicznych, certyfikowany trener biznesu (House of Skills), trener metody odkrywania potencjału zawodowego "Spadochron" (FISE). Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, współzałożycielka nieformalnego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom i Bliskim Samobójców "Tabu".
Na co dzień Pani Małgorzata zajmuje się psychologią praktyczną - prowadzi psychoterapię, rehabilitację neuropsychologiczną, grupy wsparciowe i rozwojowe oraz spotkania psychoedukacyjne, a także zajęcia dydaktyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej, współpracuje m.in. z Centrum CBT-EDU, Instytutem Badań w Oświacie, Wydawnictwem "Fraszka Edukacyjna".
Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą w "Głosie Pedagogicznym".

 

Szkolenie finansowane będzie ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tarnowo Podgórne i dla uczestników będzie bezpłatne.