Dla młodzieży

TUTORING ROZWOJOWY

Celem tutoringu rozwojowego jest umocnienie u podopiecznego poczucia kompetencji, poszerzenie możliwości działania w swojej społeczności, uświadomienie podopiecznemu jego własnych talentów, by mógł je wykorzystywać bardziej świadomie.

W ramach relacji tutorskiej podopieczny zyskuje doświadczenie w zakresie planowania i świadomego kształtowania swojego rozwoju.

TRENING INTELIGENTNEGO DZIAŁANIA

Program oparty na uniwersalnych zasadach uczenia myślenia oraz metodzie terapii funkcji poznawczych Instrumental Enrichment prof. Reuvena Feuersteina (IE). Poprzez zadania dostosowane do aktualnych potrzeb i możliwości klienta – możliwe do zrobienia, ale również będące wyzwaniem – trener stosując techniki mediacyjne tworzy i wzmacnia poznawcze strategie i umiejętności klienta, jednocześnie pomagając mu monitorować osobistą zmianę i potrzeby rozwojowe.

W trakcie treningu pozbywamy się schematycznego myślenia, dajemy przestrzeń do kreacji, eksperymentowania bez ponoszenia kary za porażki, możliwość podejmowania samodzielnych decyzji.