O_nas

Fundacja Mój Mount Everest powstała w 2018 roku.

Jest to inicjatywa osób, dla których rozwój jest wartością. 

Swoimi działaniami chcemy wspierać w podejmowaniu odważnych decyzji, budować poczucie własnej wartości u naszych odbiorców oraz - co dla nas równie ważne - inicjować w lokalnym środowisku działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności wspomagającej rozwój integracji międzypokoleniowej.

 

Od początku funkcjonowania Fundacji działamy na rzecz rodzin i wspieramy gminy w tworzeniu przyjaznej przestrzeni dla rodzin z małymi dziećmi sprzyjającej rozwojowi, zabawie, nawiązywaniu dobrych relacji. Od RODZINY bowiem w dużym stopniu zależy, jak wysokie szczyty zdobędą przyszłe pokolenia. RODZINA jest najważniejszym czynnikiem chroniącym i zapobiegającym zachowaniom ryzykownym. 

Szczególne miejsce wśród naszych działań zajmują projekty realizowane na rzecz DZIECI i MŁODZIEŻY. Organizujemy różnorodne formy zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty wspierające kreaytwne rozwiązywanie problemów.

Opracowujemy i realizujemy autorskie programy profilaktyczne, edukacyjne, wychowawcze, terapeutyczne, integracyjne oraz wspieramy poradnictwo pedagogiczne.

Projekty, które realizujemy nieodpłatnie, dotowane są przez Gminę Tarnowo Podgórne i adresowane do Mieszkańców tej Gminy

 

Nasz zespół to osoby z bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym i bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

 

 Marta

Marta Żak-Jędrzejewska, założycielka i prezeska Fundacji Mój Mount Everest, z wykształcenia pedagożka, terapeutka, tutorka. Autorka programów edukacyjnych wspierających w rozwoju kobiety oraz dzieci i młodzież, a także kilkunastu artykułów skierowanych do rodziców, opiekunów i osób z najbliższego otoczenia dzieci. Na co dzień jako tutorka wspiera w wyznaczaniu ścieżki rozwoju młodzież oraz kobiety, jako terapeutka funkcji poznawczych pomaga dzieciom i młodzieży odzyskać wiarę we własną sprawczość i mądrość,  a także prowadzi indywidualne konsultacje dla rodziców i opiekunów, którzy chcą bardziej świadomie towarzyszyć swoim dzieciom i podopiecznym.

Prywatnie szczęśliwa żona Kamila oraz mama Jakuba, Hanny i Michała.

 

Iza

 


Izabela Wach, współzałożycielka Fundacji Mój Mount Everest, członkini zarządu Fundacji, pasjonatka natury, rękodzieła oraz aktywnego spędzania czasu. W ramach projektu Familijna Gmina prowadzi spotkania Lokalnego Klubu Rodzinnego oraz autorską pracownię rękodzieła stworzonego z darów natury. Poprzez kolejne inspiracje publikowane na portalu familijnagmina.pl zachęca  rodziny do  aktywnego spędzania czasu razem poprzez wspólne spacery po okolicy, częste rozmowy i wspólne kreatywne działania. 

Prywatnie szczęśliwa żona i mama dwóch nastolatek – Marysi i Mai.