Oferta

 ZAJĘCIA INDYWIDUALNE


TRENING INTELIGENTNEGO DZIAŁANIA

Program oparty na uniwersalnych zasadach uczenia myślenia oraz metodzie terapii funkcji poznawczych Instrumental Enrichment prof. Reuvena Feuersteina (IE).  Poprzez zadania dostosowane do aktualnych potrzeb i możliwości klienta – możliwe do zrobienia, ale również będące wyzwaniem -trener stosując techniki mediacyjne tworzy i wzmacnia poznawcze strategie i umiejętności klienta, jednocześnie pomagając mu monitorować osobistą zmianę i potrzeby rozwojowe.

Program przez kształtowanie inteligencji i myślenia ma wpływ na człowieka jako całość.

W trakcie treningu pozbywamy się schematycznego myślenia, dajemy przestrzeń do kreacji, eksperymentowania bez ponoszenia kary za porażki, możliwość podejmowania samodzielnych decyzji.

DLA KOGO: dzieci, dorośli, seniorzy

 

 

TUTORING ROZWOJOWY

Celem tutoringu rozwojowego jest umocnienie u podopiecznego poczucia kompetencji, poszerzenie możliwości działania w swojej społeczności, uświadomienie podopiecznemu jego własnych talentów, by mógł je wykorzystywać bardziej świadomie.

W ramach relacji tutorskiej podopieczny zyskuje doświadczenie w zakresie planowania i świadomego kształtowania swojego rozwoju.

DLA KOGO: młodzież powyżej 12 roku życia oraz dorośli

KONSULTACJE

Nasi specjaliści prowadzą indywidualne konsultacje dla rodziców, opiekunów i wychowawców dotyczące:

  • wsparcia rozwoju poznawczego dziecka,
  • przezwyciężania trudności behawioralnych i emocjonalnych,
  • budowania wewnętrznej motywacji u dzieci.

 

SZKOLENIA

Mając na uwadze Państwa potrzeby przygotowaliśmy kilka wariantów warsztatów dla rodziców, nauczycieli, pracowników socjalnych oraz dla wszystkich, którym zależy na wspieraniu rozwoju swoich podopiecznych.

Przykładowe tematy prowadzonych przez nas szkoleń:

Jak uwolnić talent? 

Praktyczne warsztaty o tym, jak rozpoznać wyjątkowy potencjał dziecka oraz zaplanować jego indywidualną ścieżkę rozwoju.


Od zainteresowań do celów, od celów do realizacji marzeń. Jak pomóc dziecku przejść tę drogę?

Praktyczne warsztaty o tym, jak realizując podstawę programową, motywować dzieci do indywidualnego rozwoju zainteresowań. W czasie warsztatów odpowiemy sobie na pytania: dlaczego powinniśmy uczyć dzieci wyznaczania celów? jakie przeszkody stoją na drodze do ich osiągnięcia? i jak sobie z nimi radzić?

 

Mam tę moc! Jak mądrze wspierać dzieci w zdobywaniu nowych umiejętności? 

Praktyczne warsztaty o tym, w jaki sposób motywować dzieci do rozwoju i pokonywania trudności od najmłodszych lat.

 

Reguła mądrego człowieka. Jak z nudnego zadania zrobić lekcję życiową? 

Warsztaty kształtujące umiejętność tworzenia poznawczych strategii skutecznego rozwiązywania problemów, rozwijające metapoznanie oraz procesy myślowe, a także doskonalące umiejętność wyciągania wniosków z popełnianych błędów.

Szczegóły organizacyjne:

TERMINY I MIEJSCE SPOTKAŃ: spotkania organizowane są w Państwa placówce w uzgodnionym terminie

FORMA SPOTKAŃ: szkolenia grupowe, forma warsztatowa

CENA SZKOLENIA: zapraszamy do kontaktu oraz omówienia Państwa potrzeb szkoleniowych.

Każde szkolenie kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego nabyte kompetencje przez Uczestnika/Uczestniczkę.