05 grudnia 2022

Oficjalne otwarcie Wielkopolskiego Klubu Rodzinnego

Oficjalne otwarcie Wielkopolskiego Klubu Rodzinnego

29 listopada w świetlicy wiejskiej w Kokoszczynie oficjalnie otwarto Wielkopolski Klub Rodzinny w Kokoszczynie.

W uroczystości udział wzięli II Zastępca Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Piotr Kaczmarek, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Grzegorz Grygiel, Radne Sejmiku Województwa Wielkopolskiego: Patrycja Przybylska (Wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny i Polityki Społecznej) i Marta Dzikowska, Przewodnicząca Rady Gminy Tarnowo Podgórne Krystyna Semba i Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych Rady Marzena Gryska. Przyjechały także Kierownik Działu Polityki Rodzinnej w ROPS Edyta Antkowiak oraz specjalista ds. rodziny w ROPS Andżelika Majkowska-Palpuchowska.

Fundację Mój Mount Everest reprezentowały Prezes Marta Żak-Jędrzejewska oraz Izabela Wach i Agnieszka Namysł. Obecni byli także Sołtys Kokoszczyna Mieczysław Kłos oraz gł. specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne Monika Mroczkiewicz. Przyszli także ci, którzy korzystać będą z oferty Klubu – dzieci i ich rodzice.

Klub został uruchomiony dzięki dofinansowaniu z województwa wielkopolskiego. Porozumienie w tej sprawie Gmina zawarła 14 czerwca z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, reprezentowanym przez Grzegorza Grygiela, Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Dotacja wyniosła 60 tys. zł. Powstało miejsce bardzo przyjazne rodzinom. W spotkaniach, które odbywają się odbywają się co czwartek, uczestniczy 18 rodzin (21 dzieci w wieku od poniżej 1 roku do 2 lat, z rodzicami/opiekunami). Organizacją, która podjęła się prowadzenia Klubu w Kokoszczynie, jest Fundacja Mój Mount Everest, realizując całoroczny projekt pt. Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z dziećmi, osób wychowujących dzieci poprzez zwiększenie dostępu do kreatywnych, edukacyjno-rozwojowych zajęć dla dzieci i rodziców. Ta Fundacja prowadzi także projekt dla rodzin „Familijna Gmina” przy wsparciu Gminy Tarnowo Podgórne.

W trakcie zajęć w Klubie animatorki Fundacji wykorzystują naturalne materiały, by pobudzać sensorykę najmłodszych uczestników. Każde spotkanie to także nowa inspiracja dla rodziców do wykonania wspólnie z dzieckiem zabawki czy pracy plastycznej z łatwo dostępnych materiałów takich jak drewno, patyki, kamienie, włóczka, kartony, ryż i inne sypkie materiały. Czytane są książki, głównie o tematyce przyrodniczej. Prowadzące zajęcia bawią się wspólnie z dziećmi i ich rodzicami, tworząc naturalne zabawki, muzykując wspólnie, grając na instrumentach. Materiały, zabawki i instrumenty zostały zakupione ze środków pochodzących z wielkopolskiej dotacji.

Jak podkreślają rodzice - spotkania w Wielkopolskim Klubie Rodzinnym w Kokoszczynie to nie tylko wspólnie spędzony na kreatywnych zabawach czas, ale także inspiracja na kolejny tydzień do wspólnej zabawy w domu, a także możliwość integracji rodziców i wsparcia rozwoju społecznego dzieci.

 

Tekst pochodzi ze strony: tarnowo-podgorne.pl