28 lutego 2024

1,5%

1,5%

Często pytacie, czy można nam przekazać 1,5 % podatku.
Choć nie mamy jeszcze statusu organizacji pożytku publicznego (starania w toku), już w tym roku możecie naszej organizacji przekazać swoje 1,5 %
Całość pozyskanej w ten sposób kwoty przeznaczymy na realizację naszych celów statutowych (nasz statut dostępny jest na stronie mojmounteverest.pl) - czyli w skrócie: wsparcie dzieci, młodzieży i rodziców.


Pamiętajcie o dopisku MÓJ MOUNT EVEREST 19690