22 stycznia 2024

Grupa wsparcia - jak najlepiej z niej skorzystać?

Grupa wsparcia - jak najlepiej z niej skorzystać?

Fundacja Mój Mount Everest od lat prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów.

W 2024 roku postanowiliśmy pójść krok dalej i po raz pierwszy uruchamiamy grupę wsparciowo - warsztatową dla rodziców dzieci z zaburzeniami zachowania, ze zdiagnozowanym ADHD, rozwijających się w spektrum autyzmu. 


Czego możesz się spodziewać po takiej grupie?


W grupie uczestniczy od 6 do 12 osób dorosłych.
Minimalna liczba uczestników potrzebnych do rozpoczęcia grupy to 6 osób. Jeżeli liczba jest mniejsza, to przesuwany jest termin rozpoczęcia grupy w celu zebrania wymaganego składu. W przypadku, gdy grupa się nie zbierze jest możliwe odwołanie grupy lub przesunięcie jej na dalszy termin.

Grupa jest zamkniętą całością od 20 do 40 spotkań raz na dwa tygodnie. Zazwyczaj na drugim - trzecim  spotkaniu ustala się ostateczny skład grupy i nie ma możliwości dołączenia do niej w trakcie.

Kwalifikacja do grupy poprzedzona jest konsultacją u prowadzącej. Konsultacja służy poznaniu Twojej sytuacji osobistej i motywacji do udziału w grupie.
Osoba zakwalifikowana do udziału w grupie otrzyma maila potwierdzającego zakwalifikowanie. Osoba odpowiadając na tego maila, potwierdza swój udział w grupie i przyjęcie jej zasad.

Spotkania odbywają się w pierwszą i trzecią środę miesiąca w Świetlicy socjoterapeutycznej w Tarnowie Podgórnym.

Czym się różnią grupy miedzy sobą?
Grupa warsztatowa – poświęcona jest rozwojowi umiejętności rodzicielskich i poszerzeniu wiedzy o potrzebach rozwojowych dziecka, emocjach, budowaniu więzi z dzieckiem i komunikacji w rodzinie. Temat warsztatów jest rozwijany podczas kolejnych spotkań poprzez aktywną pracę uczestników przeplataną mini-wykładami osób prowadzących. Ważnym elementem jest wymiana między uczestnikami, dzielenie się doświadczeniami, trudnościami. Uczestnicy dają sobie wzajemnie wsparcie, a informacja, że inni rodzice również borykają się z różnymi rodzicielskimi wyzwaniami, często przynosi ulgę.

Grupa wsparcia – jest spotkaniem osób, które aktualnie mierzą się z nową dla siebie sytuacją, np. rodzice w pierwszych miesiącach po porodzie. Grupa daje możliwość otrzymania i udzielenia innym wsparcia emocjonalnego, podzielenia się tym, jak dana osoba przeżywa swoją sytuację, co budzi lęk i niepokoi, a co przynosi radość, czerpania inspiracji do radzenia sobie z codziennością, nawiązania relacji z osobami w podobnej sytuacji życiowej, dzielenia się na  bieżąco doświadczeniem trudu adaptacji do nowej sytuacji.

Grupa,  do której Cię zapraszamy, będzie miała charakter wsparciowo-warsztatowy – będzie łączyła ze sobą elementy charakterystyczne dla opisanych wyżej grup. Możesz spodziewać się zarówno psychoedukacji, otrzymania wiedzy na konkretny temat związany z rodzicielstwem, jak i przestrzeni na dzielenie się swoim osobistym doświadczeniem i otrzymanie wsparcia.

Na pierwszym spotkaniu ustalane są zasady, które pozwalają wszystkim uczestnikom poczuć się bezpiecznie. Najważniejszą z nich jest zasada poufności (to co powiedziane w grupie, zostaje w grupie, nie jest ujawniane na zewnątrz). 
 

Co możesz zyskać dzięki udziałowi w grupie?
Poczucie, że nie jesteś sam/sama i że wielu rodziców doświadcza podobnych trudności związanych z rodzicielstwem.
Większe rozumienie siebie w roli rodzica i wyzwań, z jakimi się mierzysz.
Poszerzenie wiedzy o rozwoju dziecka i jego potrzebach, a także umiejętności rozumienia emocji dziecka i jego zachowań.
 
Co jest potrzebne, aby Twój udział w grupie był pełny i przyniósł Ci korzyści:

Twoja gotowość do zaangażowania się czasowego – grupa spotyka się 1 raz na dwa tygodnie przez cały rok.
Twoja motywacja do przyjrzenia się sobie w roli rodzica, swoim emocjom i przeżyciom.
Zadbanie o odpowiednią opiekę dla dziecka, która pozwoli Ci swobodnie brać udział w spotkaniu.

Do grupy obowiązują zapisy mailowe: mojmounteverest@gmail.com

Projekt jest finansowany z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne i skierowany do jej Mieszkańców.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zapraszamy!