14 stycznia 2023

Nagroda Starosty Poznańskiego

Nagroda Starosty Poznańskiego

Jest nam niezmiernie miło zakomunikować, że jako Fundacja zostaliśmy nagrodzeni za całokształt działalności w konkursie Starosty Poznańskiego w kategorii: Organizacje pozarządowe i w dniu 13 stycznia 2023 odebraliśmy nagrodę z rąk Starosty Powiatu Poznańskiego Pana Jana Grabkowskiego.

Dziękujemy Kapitule konkursu za wyrazy uznania dla pracy całego naszego fundacyjnego zespołu.

Cieszymy się, że nasze działania na rzecz lokalnej społeczności Gmina Tarnowo Podgórne zostały uznane za ważne i tak właśnie traktujemy to wyróżnienie - jako komunikat, że realizujemy ważne dla społeczności powiatu poznańskiego projekty.

Szczególnie dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne Tadeuszowi Czajce za wsparcie w realizacji projektów na rzecz Mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne. Wsparcie lokalnego samorządu jest dla nas bardzo ważne. Bez niego wielu z nich nie bylibyśmy w stanie zrealizować.

Dziękujemy także Pani Vce Wójt Ewie Noszczyńskiej-Szkurat za otwartość, życzliwość i pomoc w pokonywaniu trudności, które czasem pojawiają się na naszej drodze. Pani wiara w nas dodaje nam wiatru w skrzydła. 

Marta Żak-Jędrzejewska prezeska fundacji

Izabela Wach vceprezeska zarządu